Provozní  řád

Žádáme všechny ubytované aby se řídily pokyny uvedené v tomto provozním řádu.

1) Při příjezdu na chatu v den nástupu a to od 14:00 hod - 16:00 hod ( pokud není domluveno jinak ) 

2) V celé chatě se používají přezuvky tzn. né boty ve kterých se chodí venku 

3) Za rezervované období bude provozovateli uhrazena zbývající část za pobyt  ( vč. vratné kauce a rekreačních poplatku ) a to hotově, pokud nebyla tato částka již uhrazena převodem na jeho učet 14 dní před nástupem.

4) Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení či vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je u bytující povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se u bytující chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.

5) V objektu chaty se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. 

6) V celém objektu chaty je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ( vyjma sporáku ) Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken, balkónu či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu na společné spodní terasy. Nedopalky se nesmí házet na zem či podlahu terasy. V případě porušení, nebude vrácena tzv. "vratná kauce".

7) Ubytování jsou povinni  udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu a zdržovat se na místech určeným k objektu.

8) Rodiče batolat a dětí nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené jejím dítětem.

9) Při odchodu z chaty je zapotřebí zkontrolovat ( zavřené dveře, okna i střešní, voda, elektrospotřebiče ) aby se předešlo zbytečným škodám.

10) Voda do objektu je přivedena z 35 m vrtu která obsahuje větší množství železa a proto ji pouze nedoporučujeme jako pitnou.

11) K vytápění chaty slouží elektrokotel s ústředním rozvodem s termostatickými ventily a termostaty které udržují konstantní teplotu 22 ° C se kterými je zakázáno manipulovat.

12) Pobyt se psi je možný pouze po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.

13) Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném.

14) S ohledem na okolní chataře je nutné dodržovat noční klid od 22:00 - do 07:00 hod.

15) Zdržovat se v objektu chaty mohou pouze osoby které mají uhrazený pobyt - nikoliv návštěvy.  V opačném případě je to porušení provozního řádu a nevrácení vratné kauce.

16) Provozovatel nenese odpovědnost za zdraví, zcizení či poškození osobních věcí nájemce vč. aut.

20) Při ukončení pobytu je povinen u bytující předat provozovateli chatu v takovém stavu kterou ji převzal do užívání a to nejpozději do 10:00 hod. 

21) U bytující ztrácí nárok na finanční náhradu z předčasného ukončení pobytu z důvodu nepředvídaných okolností (špatné klimatické podmínky, uzavření veřejných zařízení, nízký stav a špatná kvalita vody v řekách a jezeře atd...)

Dodržování provozního řádu slouží k tomu aby ti kteří přijdou po Vás bylo ubytování stejně příjemné jako Vám a mohli si užít dovolenou dle vlastních představ. Děkujeme za pochopení.Apartmán Sára - horní patro

 cena dohodou